مهدیه حدادی

درباره من

دکتر مهدیه حدادی
image

استادیار گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

مهدیه حدادی از سال 1390 استادیار دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان است. او در سال 1390-1389 به عنوان پژوهشگر در دانشگاه صنعتی برونشوایگ، آلمان در زمینه علوم کامپیوتر نظری فعالیت کرده است.  وی درجه کارشناسی خود را از دانشگاه سمنان در رشته ریاضی در سال 1383 با رتبه اول و کارشناسی ارشد و دکتری خود را از دانشگاه شهید بهشتی، در هر دو مقطع با رتبه ممتاز، به ترتیب در سالهای 1386 و 1390 کسب کرده است. زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی او عبارتند از: S-مجموعه، نظریه بافه ها، نظریه رسته، جبرهای مرتب و ساختارهای کلی جبری....

محقق گوگل

(1401/9/10)

استنادات

64

h-index

5

i10-index

2

مؤلفین همکار

3

اسکوپوس

(1401/9/10)

استنادات

17

مقالات

14

h-index

2

مؤلفین همکار

13

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1383

کارشناسی

سمنان

1384-1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه شهید بهشتی

1386-1390

دکتری

دانشگاه شهید بهشتی

تجارب

مهارت ها

نرم افزار لاتک

زبان انگلیسی

زبان آلمانی

اولویت های پژوهشی

نظریه بافه

نظریه رسته

مجموعه های اسمی

جبر جامع

جبرهای مرتب

نظریه نمایش تکواره

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
(r, t)-injectivity in the category S-Act
Categories and General Algebraic Structures with Applications(2019)
^مهدیه حدادی*, 9311312001
ON INJECTIVITY OF ACTS
UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN-SERIES A-APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS(2017)
غلام رضا مقدسی*, ^مهدیه حدادی, سیف الله دلاوری
A RADICAL EXTENSION OF THE CATEGORY OF S-SETS
BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY(2017)
^مهدیه حدادی*, محمد مهدی ابراهیمی
CORECURSIVE ALGEBRAS, CORECURSIVE MONADS AND BLOOM MONADS
LOGICAL METHODS IN COMPUTER SCIENCE(2014)
JIRI ADAMEK, ^مهدیه حدادی, STEFAN MILIUS
Regular sub-sequentially dense injective in the category of S-posets
(2014)
^مهدیه حدادی, غ مقدسی
FUZZY ACTS OVER FUZZY SEMIGROUPS AND SHEAVES
IRANIAN JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS(2014)
^مهدیه حدادی
Nets and separated S-posets
(2013)
^مهدیه حدادی
Some Algebraic Properties of Fuzzy S-acts
(2013)
^مهدیه حدادی
On purity and divisibility of S-acts
Italian Journal of Pure and Applied Mathematics(2021)
Moghaddadsi, ^مهدیه حدادی*, Delavari
Injectivity in the Category SetF
پنجاه و یکمین کنفرانس بین المللی سالانه ریاضی ایران(2021-02-15)
Seyed Mojteaba Naser Sheykholislami*, ^مهدیه حدادی
Some Categorical Properties of (Cb-set})_fs
دومین همایش ملی ریاضی و آمار دانشگاه گنبدکاووس(2020-02-20)
^مهدیه حدادی, 9611312001*
Allegory in the category of nominal sets
دومین همایش ملی ریاضی و آمار دانشگاه گنبدکاووس(2020-02-20)
^مهدیه حدادی, 9611312003*
RADICALS AND ESSENTIAL CONGRUENCES ON THE CATEGORY OF S-ACTS
بیست و پنجمین سمینار جبر ایران(2016-07-19)
9311312001*, ^مهدیه حدادی
On preradicals and closure operators in S-actOn
بیست و پنجمین سمینار جبر ایران(2016-07-19)
^مهدیه حدادی
Action of a fuzzy semigroup on a fuzzy set
کنفرانس بین المللی جبر کشور اکراین(2012-08-20)
^مهدیه حدادی
equational compact G-sheaves
بیست و دومین سمینار جبر ایران(2012-01-31)
^مهدیه حدادی
The annihilator graph of modules
بیست و هفتمین سمینار ملی جبر ایران/27th iranian algebra seminar(2022-03-09)
حامد پاسبانی*, ^مهدیه حدادی
Fuzzy nominal sets
نخستین کنفرانس بین المللی ریاضیات و کاربردهای آن(2021-08-10)
^مهدیه حدادی, خدیجه کشاور دوست, نغمه السادات رزم آرا
Connecting properties on M-sets
اولین کنفرانس بین المللی ریاضیات و کاربردهای آن(2021-08-10)
^مهدیه حدادی, خدیجه کشور دوست, 9611312001*
زنجيرهاي نزولي از مدولها و قضيه ژوردان- هولدر
فرامرزي نسيم(تاریخ دفاع: 1392/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عمل هاي تحويل ناپذير
حسيني ساره(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ابر گروههاي انتقالي گسسته و كاربردهاي آنها در معادلات ديفرانسيل
سلامي فهيمه(تاریخ دفاع: 1393/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مشبكه همنهشتي هاي راست يك نيم گروه
امرائي صباح ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداساز زيرمجموعه هاي نيم گروهها
دوركوندي نظيره(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دستگاه هاي تجزيه ضعيف براي S – كنش ها
اميديان مريم(تاریخ دفاع: 1393/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پوشش هاي كنش هاي روي تكواره ها و بروريختي هاي خالص
غلامي ساناز(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اعمال روي نيم گروه هاي صفر ساده كامل
بويري لولوئي زينب(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظريه راديكال و تاب براي S- كنش ها
محمودي طالقاني عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واريته هاي نيم گروه هاي مرتب
ميرزائي مريم(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توپولوژي زاريسكي مدول هاي ضربي
يزداني سمانه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
هم نهشتي هاي گروهي، هم نهشتي هاي ماتريسي و هم نهشتي هاي گروه مستطيلي روي نيم گروه
بهرام زاده فرح(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
راديكال و نظريه تاب در رستهs- كنش ها
ناصرشيخ الاسلامي سيدمجتبي(تاریخ دفاع: 1397/12/19) ، مقطع : دكتري
برخي از انواع انژكتيوي در رسته S – مجموعه هاي مرتب
طورانيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تكريختي هاي اساسي و خالص و S – كنش هاي خالص دنباله اي – انژكتيو
علمدار عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طبقه بندي تكواره ها با استفاده از ويژگي هاي مولدها
كشور فاطمه السادات ، مقطع : كارشناسي ارشد
M-مجموعههاي فازي با محمل متناهي و رستهي ReNom
رزم ارا نغمه السادات ، مقطع : دكتري
M-مجموعههاي با محمل متناهي
حسين ابادي عليه ، مقطع : دكتري
برخي گراف هاي وابسته به مجموعه هاي اسمي و Cb-مجموعه هاي با محمل متناهي
زنجيرهاي نزولي از مدولها و قضيه ژوردان- هولدر
فرامرزي نسيم(تاریخ دفاع: 1392/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عمل هاي تحويل ناپذير
حسيني ساره(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ابر گروههاي انتقالي گسسته و كاربردهاي آنها در معادلات ديفرانسيل
سلامي فهيمه(تاریخ دفاع: 1393/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مشبكه همنهشتي هاي راست يك نيم گروه
امرائي صباح ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداساز زيرمجموعه هاي نيم گروهها
دوركوندي نظيره(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دستگاه هاي تجزيه ضعيف براي S – كنش ها
اميديان مريم(تاریخ دفاع: 1393/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پوشش هاي كنش هاي روي تكواره ها و بروريختي هاي خالص
غلامي ساناز(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اعمال روي نيم گروه هاي صفر ساده كامل
بويري لولوئي زينب(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظريه راديكال و تاب براي S- كنش ها
محمودي طالقاني عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واريته هاي نيم گروه هاي مرتب
ميرزائي مريم(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توپولوژي زاريسكي مدول هاي ضربي
يزداني سمانه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
هم نهشتي هاي گروهي، هم نهشتي هاي ماتريسي و هم نهشتي هاي گروه مستطيلي روي نيم گروه
بهرام زاده فرح(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
راديكال و نظريه تاب در رستهs- كنش ها
ناصرشيخ الاسلامي سيدمجتبي(تاریخ دفاع: 1397/12/19) ، مقطع : دكتري
برخي از انواع انژكتيوي در رسته S – مجموعه هاي مرتب
طورانيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تكريختي هاي اساسي و خالص و S – كنش هاي خالص دنباله اي – انژكتيو
علمدار عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طبقه بندي تكواره ها با استفاده از ويژگي هاي مولدها
كشور فاطمه السادات ، مقطع : كارشناسي ارشد
M-مجموعههاي فازي با محمل متناهي و رستهي ReNom
رزم ارا نغمه السادات ، مقطع : دكتري
M-مجموعههاي با محمل متناهي
حسين ابادي عليه ، مقطع : دكتري
برخي گراف هاي وابسته به مجموعه هاي اسمي و Cb-مجموعه هاي با محمل متناهي
پاسباني حامد ، مقطع : دكتري
نظریه تاب در رسته F - هم‌جبرها(مجری اول)
(2019-09-30)
نمایش تکواره ها در رسته M-کنش ها و M-کنش های توانی(مجری اول)
(2018-12-03)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان؛ دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر؛ گروه ریاضی.
m.haddadi@semnan.ac.ir
(+98)2331535762

فرم تماس